Phong trào thi đua về chuyên môn, thể dục thể thao, văn nghệ chào mừng tháng 3.

Thực hiện theo kế hoạch của phòng giáo dục và Đào tạo Sơn Dương; Liên đoàn lao động huyện Sơn Dương trường THCS Đông Lợi tích cực thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 3 năm 2018.