Trường THCS Đông Lợi đã phối hợp tổ chức GNI tổ chức chương trình ngoại khóa cho học sinh và phụ huynh học sinh với nội dung chia sẻ “Đồng hành cùng con” dành cho cha mẹ và học sinh.

Trường THCS Đông Lợi đã phối hợp tổ chức GNI tổ chức chương trình ngoại khóa cho học sinh và phụ huynh học sinh với nội dung chia sẻ “Đồng hành cùng con” dành cho cha mẹ và học sinh.