Chương trình ngoại khóa năm học 2018-2019 với nội dung "Đồng hành cùng con"!

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019.Trường THCS Đông Lợi đã phối hợp tổ chức GNI tổ chức chương trình ngoại khóa cho học sinh và phụ huynh học sinh với nội dung chia sẻ “Đồng hành cùng con” dành cho cha mẹ và học sinh.

Phụ huynh học sinh đồng hành cùng các con.
Giảng viên cùng các em học sinh tham gia chương trình.
Học sinh trải nghiệm tại lớp học
Thảo luận vui vẻ tại buổi ngoại khóa.
Kết thúc buổi ngoại khóa .