Trường THCS Đông Lợi hoạt động chuẩn bị tết Nguyên đán 2018.

Thực hiện kế hoạch của PGD&ĐT Sơn Dương, Hội đồng đội huyện Sơn Dương về tổ chức tết vì bạn nghèo.