Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống đấu tranh của quân và dân ta. Trường THCS Đông Lợi đã phát động phong trào đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi động viên gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Hướng tới kỷ niệm 74 năm  ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/2018. Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống đấu tranh của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Trường THCS Đông Lợi phát động trong toàn liên đội phong trào thi đua học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức một cách sôi nổi, ghi nhớ và biết ơn sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ. Qua những hoạt động này đã giúp các em học sinh hiểu thêm về ý nghĩa ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. Từ đó quyết tâm phấn đấu học tốt để noi theo truyền thống cách mạng vẻ vang hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam.