Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019-2020, thể hiện sự quyết tâm thi đua, xây dựng, đẩy mạnh mọi hoạt động, xây dựng phong trào thi đua hai tốt, xuyên suốt năm học, xây dựng mối đoàn kết nhất trí cao. Hoàn thành công tác giáo dục mà Đảng và Nhà nước giao phó./.

Sáng ngày 16 tháng 9 năm 2019, Trường THCS Đông Lợi đã long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức viên chức năm học 2019 - 2020, với sự có mặt đông đủ của CBCCVC nhà trường. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2018- 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Đoàn chủ tịch, thư ký điều hành Hội nghị
Đại biểu dự Hội nghị
Ông Đinh Công Bình-Hiệu trưởng nhà trường thay mặt đoàn chủ tịch đánh giá kết quả hoạt động năm học 2018-2019 đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020
Chủ tịch Công đoàn nhà trường phát biểu, tham luận tại hội nghị.
Đại biểu tham gia phát biểu,
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019-2020, thể hiện sự quyết tâm thi đua, xây dựng, đẩy mạnh mọi hoạt động, xây dựng phong trào thi đua hai tốt, xuyên suốt năm học, xây dựng mối đoàn kết nhất trí cao. Hoàn thành công tác giáo dục mà Đảng và Nhà nước giao phó./.