Ngày 08 tháng 10 năm 2018,trường THCS Đông Lợi tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018-2019.

Ngày 08 tháng 10 năm 2018,trường THCS Đông Lợi tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018-2019. Hội nghị thể hiện sự quyết tâm thi đua, đẩy mạnh mọi hoạt động xuyên suốt năm học, xây dựng mối đoàn kết, tinh thần tập thể hoàn thành mọi nhiệm vụ giáo dục mà Đảng và Nhà nước giao phó.