Liên đội trường THCS Hợp Hòa tổ chức phát động phong trào “Sáng tạo sản phẩm lưu niệm, du lịch năm 2018"

Thực hiện theo KH số 27-KHPH/ĐTN-VHTT Liên đội trường THCS Hợp Hòa tổ chức phát động phong trào “Sáng tạo sản phẩm lưu niệm du lịch năm 2018"

Phong trào sáng tạo sản phẩm lưu niệm và quà tặng do Liên đội phát động. Đây thực sự là một hoạt động trải nghiệm để các em tự do sáng tạo và phát triển khả năng sáng tạo, sự khéo léo của bản thân. Qua phong trào này, các em đã biết đoàn kết, hợp tác trong nhóm để cùng đưa ra ý tưởng, cùng hoạt động và hoàn thành sản phẩm của nhóm mình. 

Liên đội có nhiều sản phảm đã được tạo ra và có tính thẩm mỹ, sáng tạo của các em, những sản phẩm mang đậm chất văn hóa dân tộc tại địa phương, như các mô hình sau:

Ngoài ra còn nhiều sản phẩm khác cũng có ý nghĩa và tính thẩm mỹ cao được các em đội viên trong liên đội tự tay làm ra và mang đến cho Liên đội.