SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM GIÁO DỤC SỐ 1 " CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM"

Sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường là một hoạt động thiết thực góp phần đẩy mạnh phong trào dạy tốt, học tốt nhằm thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh. Thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường tạo điều kiện cho Ban giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn trao đổi các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn các nhà trường và giáo viên giáo được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, phát huy tính sáng tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng dạy học theo hướng tích cực, lấy học sinh làm trung tâm đồng thời tạo được sự thống nhất trong thực hiện chuyên môn nhằm đổi mới có hiệu quả cách dạy, cách học trong nhà trường.

       Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-PGDĐT ngày 11/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non, năm học 2018-2019;

   Trong buổi sinh hoạt cụm chuyên môn các đồng chí trong Ban giám hiệu các nhà trường và toàn thể giáo viên được tham gia trực tiếp vào một số tiết dạy do những đồng chí giáo viên trong  trường mầm non Hợp Thành đã được phân công lên lớp. Có thể nói, nhờ việc sử dụng linh hoạt, hợp lý các hình thức tổ chức hoạt động học tập của giáo viên đã đem lại không khí tiết học sinh động, vui vẻ, thân thiện, tạo sự phấn khích việc học say mê, hứng thú của học sinh, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với những người tham dự.

 

   

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM GIÁO DỤC SỐ 1 " CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM"

Sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường là một hoạt động thiết thực góp phần đẩy mạnh phong trào dạy tốt, học tốt nhằm thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh. Thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường tạo điều kiện cho Ban giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn trao đổi các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn các nhà trường và giáo viên giáo được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, phát huy tính sáng tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng dạy học theo hướng tích cực, lấy học sinh làm trung tâm đồng thời tạo được sự thống nhất trong thực hiện chuyên môn nhằm đổi mới có hiệu quả cách dạy, cách học trong nhà trường.

       Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-PGDĐT ngày 11/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non, năm học 2018-2019;

   Trong buổi sinh hoạt cụm chuyên môn các đồng chí trong Ban giám hiệu các nhà trường và toàn thể giáo viên được tham gia trực tiếp vào một số tiết dạy do những đồng chí giáo viên trong  trường mầm non Hợp Thành đã được phân công lên lớp. Có thể nói, nhờ việc sử dụng linh hoạt, hợp lý các hình thức tổ chức hoạt động học tập của giáo viên đã đem lại không khí tiết học sinh động, vui vẻ, thân thiện, tạo sự phấn khích việc học say mê, hứng thú của học sinh, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với những người tham dự.